Fitness, cvičení, pohyb … šílenství nebo nutnost?

7. 2. 2016 19:06

Snad každý z nás si přeje cítit se dobře, být zdravý a fit, ideálně každý den a hned od probuzení. Faktem je, že v naší civilizované společnosti plné stresu a lascivního konzumu je možnost dlouhodobého pocitu zdraví a štěstí pro většinu lidí utopickou představou.

I proto jsem žil v přesvědčení, že v takové době snad už nikdo nemůže pochybovat o nutnosti systematické kompenzace a tedy významu pravidelně a správně dávkovaného cvičení (a obecně pohybových aktivit). Ovšem až do doby, než mi jedna má klientka položila otázku, proč je ten pohyb a cvičení vlastně tak důležitý a jestli náhodou nemůže onoho vysněného fyzického stavu dokonalosti dosáhnout pouhou úpravou jídelníčku, protože kvůli tomu si mě ostatně najala … Tenkrát jsem odpověděl něco v tom smyslu, že bez přiměřeně dávkovaného pohybového režimu to prostě nepůjde, že je to nedílnou součástí zdravého životního stylu a že pohyb by se prostě a jednoduše měl stát každodenní součástí jejího nového životního stylu … No, každý příběh jednou končí, tento měl rychlý konec v podobě okamžité změny výživového poradce :)

Proč je pohyb důležitý?

Pro někoho možná hloupý dotaz, ale v jeho až dětské naivitě se skrývá větší hloubka, než si většina lidí vůbec dokáže představit.
Člověk je od přírody líný tvor a byl by samozřejmě nejraději, kdyby se všechny jeho potíže vyřešili tak nějak samy od sebe. Je pro mě zarážející, že v dnešní době vůbec někdo může pochybovat o přínosech a důležitosti správně „dávkovaného“ pohybu a naopak si neuvědomovat rizika chronické inaktivity.

Stručně řečeno, nízká úroveň pohybových aktivit nám škodí a je neoddiskutovatelným faktem (existují na to tisíce vědeckých prací ale i tisíce životních příběhů), že pravidelný pohyb má příznivé účinky prakticky na všechny tzv. civilizační choroby a zásadním způsobem ovlivňuje úroveň našeho zdraví.

Člověk je prostě geneticky naprogramován k pohybu. Pohyb je fyziologická (přirozená) potřeba a sedavý způsob života a tělesná inaktivita je dnes v klinické praxi vnímána jako samostatný rizikový faktor, jehož důsledky se promítají prakticky do všech zdravotních problémů v čele s chronickými civilizačními chorobami.

Správně nastavený pohybový režim dokáže ovlivňovat (regulovat) širokou oblast fyziologických pochodů v našem těle, včetně úrovně a fungování imunitního systému, což má pochopitelně zásadní vliv na naše zdraví a celkovou tělesnou zdatnost. Důležité je uvědomit si, že cvičení je nutné dávkovat podobně jako jakýkoli jiný druh terapie, kdy od různých dávek a různých forem nelze očekávat stejné výsledky a tudíž je nutné zapojit rozum a zohlednit vlastní individualitu.
Jinak řečeno, v praxi jde o to, jaký druh, intenzitu, objem a frekvenci cvičení zvolíte! Na toto upozorňuji každého klienta již na vstupní konzultaci. Pohybové aktivity musíte volit tak, aby pro vás byly „přijatelné“ jak po stránce aktuální fyzické zdatnosti, tak i z psychologického hlediska. Program musí být dlouhodobě udržitelný, musí vás alespoň trochu bavit (nebo mu musíte věřit do té doby, než vás začne bavit). Jedině pak můžete očekávat dosažení terapeutického (příznivého) efektu.

Osobní zkušenost

Osobně jsem přesvědčený, že systematický pohyb by v dnešní době měl být neodmyslitelnou součástí každého konzumně žijícího člověka – tedy celé tzv. západní společnosti.
Já sám každý den zahajuji nějakou formou cvičení. A i když možná nedosáhnu onoho vysněného cíle, tedy probudit se každý den s pocitem dokonalé svěžesti a zdraví, tak po téhle mé „chvilce“ ranního „protažení“ teprve začne celý den dávat smysl :)

V první řadě je to vždy o přístupu, který zaujmete nejen k sobě samému, ale i ke svému okolí. Cíle možná nedosáhnete, ale cesta, která k tomuto cíli vede, může být už sama o sobě příjemná a hlavně smysluplnější ;-)

Věřte, že filozofie života v pohybu, pro kterou se svobodně rozhodnete (a kterou budete žít), vede k jednomu z nejbáječnějších pocitů na světě.

Jakub Přibyl
Poradce v oblasti výživy, pohybu a zdraví