Služby

Pro klienty, kteří se rozhodli kompletně změnit přístup ke svému stravování a nevědí kde vlastně začít, doporučuji některý z komplexních programů.
Pro ty z vás, kteří se výživou zabýváte již delší dobu a potřebujete poradit jen v určité oblasti, nabízím 
jednotlivé služby zaměřené na konkrétní problematiku. 

Často kladené dotazy

Co umím a proč zvolit mé služby?

 

 • Vím, co znamená mít komplexní znalosti o výživě a dietologii. A bohužel, praxe mi ukázala, jak zoufale málo výživových poradců má alespoň elementární znalosti z tohoto oboru.

 • Mám bohaté zkušenosti z oblasti výroby a vývoje speciálně formulované výživy. Na potraviny a doplňky výživy se dokáži dívat trochu jinou optikou, než člověk, který „ve výrobě“ nikdy nebyl. Což je velmi užitečné pro posouzení toho, co je pouhý byznys a co poctivý produkt, který stojí za pozornost.

 • Nevytvářím jídelníčky (to „učí“ v gastronomii a hotelnictví), ale komplexní stravovací plány, kde kromě nutričního profilu klienta zohledňuji i celou řadu dalších faktorů.

 • Nejsem popularizátorem žádné diety ani stoupencem žádného výživového směru. Vždy se pro klienta snažím vytvořit takový výživový styl, který bude respektovat jeho individuální potřeby!

 • Jsem si vědom, jaký význam sehrává tzv. nutriční prevence, a jsem přesvědčen, že pouhou úpravou životního stylu (se kterým úzce souvisí výživový styl!), můžete celkem snadno vyřešit celou řadu zdravotních problémů (obezita, vysoký krevní tlak, hypercholesterolémie, diabetes mellitus II. typu, „alergie“, chronické zažívací potíže, sníženou imunitu, zánětlivá onemocnění pohybového aparátu, zažívacího traktu atd.). I když zastánci konvenční medicíny budou význam výživy bagatelizovat, je neoddiskutovatelným faktem, že většina zdravotních problémů souvisí s nevhodnými stravovacími zvyklostmi. Proto by si každý měl uvědomit, že správný výživový styl, chcete-li „dieta“, byla, je a vždy bude významným léčebným prostředkem. Hodně se vám z tohoto „tabu“ pokusím odhalit (platí to především pro sportovce, kteří tento aspekt svého tréninkového režimu stále podceňují).

 Více viz níže v sekci jednotlivých služeb a komplexních programů, nebo se můžete podívat na ohlasy mých klientů a kolegů v sekci reference.

Co běžně řeším?

 • metabolická typologie na základě aktuálního nutričního profilu a somatotypu

 • motivace a vytváření správných výživových návyků

 • nutriční prevence a řešení zdravotních problémů v souvislosti se stravou

 • řešení chronických obtíží zažívacího traktu (včetně idiopatických střevních zánětů a dalších závažných onemocnění spadajících do klinické výživy)

 • nutriční prevence a řešení chronických obtíží zažívacího traktu (včetně idiopatických střevních zánětů a dalších závažných onemocnění spadajících do klinické výživy)

 • dětská výživa všech věkových kategorií (od 6 měsíců věku)

 • sportovní výživa včetně specifických periodizačních schémat

 • nutriční optimalizace alternativních výživových směrů

 • řešení dalších specifických otázek a problémů souvisejících s individuálně formulovanou výživou

 • výběr vhodné pohybové aktivy včetně možnosti sestavení tréninkového plánu a osobního vedení   

Často kladené dotazy

Program STANDARD (základní komplexní program na 3 měsíce)

Jednotlivé služby

Program VIP

Program VIP INDIVIDUAL

Popis jednotlivých služeb